นายยงยุทธ์ เขื่อนขันธ์ ได้เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม