รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 1. ปกรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
 2. คำนำ
 3. คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
 4. สารบัญ
 5. SAR60 ส่วนที่ 1
 6. SAR60 ส่วนที่ 2
 7. SAR60 ส่วนที่ 3
 8. ภาคผนวก
 9. คำสั่งโรงเรียนงานประกันสกลราช
 10. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 11. ผลสัมฤทธิ์ 9 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ม.1-6
 12. ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.3
 13. ค่าสถิติแยกตามรายวิชา ม.6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *