วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศรรามเกมส์ 2565 โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายมงคลชัย รัตนอ่อน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬา ในศรรามเกมส์ 2565