ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรัชญา หัสขันธ์ ม.5/16 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น วันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ รางวัลดีเด่น การประกวดคลิปสั้น “โครงการเยาวชนทำความดีเพื่อสังคม”ของกองทัพภาคที่ 2