นายยงค์ยุทธ์ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นประธานในพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานไปยังหอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
สำหรับเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 นี้
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดทำกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทาน จำนวน 12 กระทง
สำหรับการจัดทำกระทงนั้นโรงเรียนของเราได้จัดทำ ต่อเนื่องกันมาถึง 41 ปีด้วยกัน นับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวสกลราชวิทยานุกูลเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร ศิษย์เก่า ชมรมครูรักษ์สกลราช สมาคมผู้ปกครองและครู
รวมถึงนักเรียนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำกระทงประดิษฐานพระประทีป จนสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 นี้