รายงานผลการแข่งขัน ระดับนานาชาติ
ตามที่ นักเรียนและครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์(CS : Computer Science)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ “Indonesia Inventors Day 2022”
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2565
มีประเทศเข้าร่วมแข่งขันหลายประเทศ เช่น ไทย / อินโดนีเซีย / รัสเซีย / มาเลเซีย / คาซัคสถาน / ไต้หวัน / มาเก๊า / ฮ่องกง /อียิปต์ / ตุรกี / ฟิลิปปินส์ / เลบานอน
จำนวน 200 กว่าทีม
ปรากฏผลดังนี้
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ประเภท IYIA (INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS AWARD)
หัวข้อ/โครงงานที่ส่งประกวด Healthcare Robot (หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข)
ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
1. นายพชร เจริญกิจกุล ชั้น ม.5/17
2. นายโชติวัฒน์ แต้ศิริเวชข์ ชั้น ม.5/17
3. นางสาวณัฐนันทน์ บุษดี ชั้น ม.5/17
4. นางเนตรชนก แสนทิพย์ ครูที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ยังนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การฟ้อนหางนกยูง ไปทำการแสดงบนเวที เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ด้วย