นางสาวปุณญาพร วงศ์มีเเก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๕ (SMTE)
รับเกียรติบัตร รางวัล “วัฒนธรรมวินิต” และ โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖๕ ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กและเยาวชน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย