วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้มอบหมายให้ นางฐปนีย์ นารี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ที่ได้มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เพื่อเป็นข้อมูลในการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ณ อาคคอมพิวเตอร์