วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ รองผู้อำนวยการพัสกร ทวีกิตติเกษมฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครูตัวแทนโครงการ SMTE โครงการ EP/MEP โครงการ CS ศูนย์ HCEC. ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการชาญชัย ชนิดสะ และคณะครูจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์