วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นเจ้าภาพจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนคู่จังหวัดพัฒนา สกลนคร-นครพนม ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

2. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

5. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

6. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โดยมีนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ท่านผู้อำนวยการ ดร.ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะครู นักเรียน ทั้ง 6 โรงเรียนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้