วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “กตัญญุตา บูชาพระคุณครู” ปีการศึกษา 2566 โดยนายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะครูรักสกลราช ร่วมได้ทำบุญใส่บาตร จากนั้นได้เริ่มกิจกรรม พิธีไหว้ครู ช่วงเช้าเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โดมร่มพิกุลทอง