วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2566 เพื่อ แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกสอน ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล