วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครนำโดย ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะ ในการนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566