วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เผยแพร่ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566