วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เผยแพร่ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

คลังภาพ