ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประเภทในเขต  ประเภททั่วไป  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ตัวสำรอง(ในเขต)  ตัวสำรอง(ทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม  ประเภททั่วไป  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

นักเรียนที่สอบจัดห้องตรวจสอบผลการสอบได้ทาง http://portal.ifreshy.net

ม.1 สามารถเข้าเช็คผลได้แล้ว, ม.4 เปิดให้เช็ควันที่ 8 เมษายน

ประกาศให้ผู้สอบได้อันดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป อันดับที่ 1 - 27 (จากบัญชีที่ประกาศเพิ่มเติม) และ ประเภท ภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการ อันดับที่ 1 - 2 มารายงานตัว