กำหนดการ
การเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1-4,7 พฤษภาคม 2561
* * * * * * * *
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

                                                                 เวลา 07.30 น. - ตรวจสอบรายชื่อห้องเรียนปรับพื้นฐาน ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร นะมัตถุ โพธิยา

                                                                 เวลา 08.00 น. - เข้าแถวเคารพธงชาติ รับฟังคำชี้แจงการเรียนปรับพื้นฐาน
                                                                                    - นักเรียนตัวแทนห้องๆ ละ 3 คน ติดต่อรับเอกสารการเรียน ปรับพื้นฐานและตารางเรียน ณ ใต้ถุนอาคารนะมัตถุ โพธิยา
                                                                 เวลา 08.30 น. - เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตามตารางเรียน
                                                                 เวลา 12.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                                                 เวลา 13.00 น. - เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตามตารางเรียน
                                                                 เวลา 15.00 น. - เลิกเรียน
                                                                                                                                 - - - - - - - - - - - - - -

                                                                 หมายเหตุ - วันที่ 1 พ.ค.2561 นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
                                                                                    - วันที่ 2-4,7 พ.ค. 2561 นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพลศึกษา
                                                                                    - ตลอดระยะเวลาปรับพื้นฐาน จะมีแม่ค้ามาจำหน่ายอาหาร ตามปกติ

                                                                                    - ห้องเรียนพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( CS ) ปรับพื้นฐาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
                                                                                       วันที่ 7-8 พ.ค. 2561 เวลา 08.00-15.00 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

                                                                              Download ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561

บทความล่าสุด

grade

Facebook Sakolraj

Templates by BIGtheme NET