ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนายสุภวัฒน์ ปัญจะ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนนาดา เขียนโดย Super User ฮิต: 331
ประกาศผลการพิจารณาการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 699
กำหนดการ การเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 881
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 978
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 756
ขอแสดงความยินดีกับนายสุภวัฒน์ ปัญจะ ได้รับเหรียญทอง ลำดับที่ 4 ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 711
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน เขียนโดย Super User ฮิต: 848
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 สูงสุดของจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User ฮิต: 729
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 4055
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน เขียนโดย Super User ฮิต: 924

บทความล่าสุด

grade

Facebook Sakolraj

Templates by BIGtheme NET