สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน : รูปพระรามแผลงศร

อักษรย่อโรงเรียน  : ส.ก.ร.

คติพจน์ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : นตถิ ปญญา สมาอาภา “ แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

สีประจำโรงเรียน : ขาว – แดง

ธงประจำโรงเรียน : รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แถบสีขาว  แดง ตามแนวนอน