ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program