Home

Slider

คนเก่งของเรา

นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณ

ที่ 3 ระดับประเทศ ในระบบ TCAS รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนร้อยละ 85.84%

นายสุภวัฒน์ ปัญจะ

เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนนาดา

นายบดินทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวเจษณี ดาบสีพาย

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

นายอันดรูว์ ศรีมุกดา

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

นายเจริญพร สุวรรณธร

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาวิทยาศาสตร์เต็ม 100 คะแนน
ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

นายราเชนทร์ ขาวสุริจันทร์

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด ระดับคะแนน 90 คะแนน ระดับชั้น ม.3
ประจำปีการศึกษา 2560

นายศิริสัก เดชะวรานนท์

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาภาษาไทย ที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด ระดับคะแนน 94 คะแนน ระดับชั้น ม.3
ประจำปีการศึกษา 2560

นายณัฎฐณิช ราชบุญเรือง

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาภาษาไทย ที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด ระดับคะแนน 92 คะแนน ระดับชั้น ม.6
ประจำปีการศึกษา 2560

นายธนาคม พันธุ์สีเลา

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net วิชาอังกฤษ ที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด ระดับคะแนน 88.75 คะแนน ระดับชั้น ม.6
ประจำปีการศึกษา 2560

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Image is not available

วันที่ 11 - 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 รายการ

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2560

Image is not available

วันศุกร์ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09ซ00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


งานปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา 2560

Image is not available

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


สนามสอบ O-NET , GAT/PAT

ประจำปีการศึกษา 2560

Image is not available

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสอบวัดความรูประดับชาติ โดยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเป็นสถานสอบหลัก

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


ไมโครมาราธอน ครบ ๑๐๗ ปี สกลราช

ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Image is not available

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการวิ่งไมโครมาราธอน ครบรอบ ๑๐๗ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider