Home

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยงค์ เขื่อนขันธ์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นายศรีนาคร พิมพิสาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ได้รับรางวัล เข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี"

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คนเก่งของเรา

นางสาวภัทรมน คอมแพงจันทร์

ที่ผ่านสัมภาษณ์ (MD02) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจักรี พาเสน่ห์

ที่ผ่านสัมภาษณ์ (MD02) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Image is not available

วันที่ 11 - 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 รายการ

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2560

Image is not available

วันศุกร์ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09ซ00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


งานปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา 2560

Image is not available

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


สนามสอบ O-NET , GAT/PAT

ประจำปีการศึกษา 2560

Image is not available

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสอบวัดความรูประดับชาติ โดยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเป็นสถานสอบหลัก

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


ไมโครมาราธอน ครบ ๑๐๗ ปี สกลราช

ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Image is not available

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการวิ่งไมโครมาราธอน ครบรอบ ๑๐๗ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider